Podmienky používania VIP card Asociácie Historické Hotely Slovenska

1)   Vystavovateľ a majiteľ VIP card je asociácia Historické Hotely Slovenska O.Z.( ďalej len HHS), so sídlom Prístavná 11, 921 01 Piešťany, Slovak Republic;  IČO: 42158125


2)     Držiteľom VIP card môže byť osoba, ktorá spĺňa a príjme stanovené podmienky dané HHS.


3)     Program VIP card je otvorený pre všetky dospelé osoby. Za účelom získania karty je potrebné vyplniť vyhlásenie o účasti v programe a podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. Osobné údaje budú k dispozícii pre marketingové účely HHS a jednotlivých členských hotelov. Karta je k dispozícii vo vybranej HHS sieti, aktuálny zoznam je zverejní na stránke www.historickehotelyslovenska.sk.


4)     Zľava je 15% z celkovej ceny hotelových služieb. 


5)     Zľava sa nevzťahuje na program účastníka cez

a)     obchodné a internetové rezervačné systémy tretích strán

b)    použitie skupinových cien

c)     rezervácie prostredníctvom cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr

d)    využíva ďalšie špeciálne sadzby dohodnuté s objektom

e)     reštauračné služby


6)     Zľavu možno udeliť len v priestoroch po predložení HHS VIP card


7)     Zľava nemôže byť poskytnutá späť, t.j. vo vzťahu k službám zakúpených v minulosti


8)     Zľavy nie je možné kombinovať ani kumulovať s ínými platnými zľavami


9)     HHS VIP card nie je platobná karta, kreditná karta alebo bankomatová karta.


10)   Uplynutie doby platnosti VIP karty

a)     VIP karta sa vydáva na dobu neurčitú,

b)    vydavateľ VIP karty má právo ukončiť program kedykoľvek bez udania dôvodu. V tomto prípade, sú zrušené všetky vydané VIP  card.


11)  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a)     Tieto podmienky sú k dispozícii v členských hoteloch HHS a na webstránke www.historickehotelyslovenska.sk

b)      HHS si vyhradzujú právo vykonávať zmeny týchto podmienok a informovať účastníkov programu prostredníctvom revidovanej verzie na webových stránkach alebo priamo v zariadeniach HHS. Zmeny existujúcich pravidiel  nadobudnú platnosť 14 dní (vrátane) od zavedenia nových pravidiel,

c)     stanovené pravidlá sú považované za schválené účastníkom od okamihu prvého použitia VIP karty.

 

V Piešťanoch dňa   1.12.2016